• Kiểm tra tên miền
www.
Xem tất cả
Gia công phần mềm

Yêu công nghệ thông tin ngày nay cần được đáp ứng bởi những công nghệ cao cấp có khả năng xử lý một khối lượng dữ liệu sẵn cho bất kỳ doanh nghiệp. Công nghệ là một trong những thế mạnh chủ lực của chúng tôi và chúng tôi coi đó là những yêu cầu căn bản nhất đối với đội ngũ lập trình và phát triển để theo kịp các xu thế hiện thời trong lĩnh vực phát triển phần mềm bên cạnh việc củng cố kỹ năng sử dụng các ngôn ngữ lập trình đương đại. Chìa khoá cho việc phát triển những phần mềm hiệu quả để bạn có thể tin tưởng đó là việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất, cùng với những nền tảng tri thức cơ bản vững vàng. Trong khi các lập trình viên của chúng tôi đều có kinh nghiệm làm việc với các ngôn ngữ lập trình mang tính khổng lồ như Java, C++,.NET,PHP thì việc hiểu và sử dụng thành thạo các công nghệ khác là một yêu cầu cấp thiết. Tại BWOS, chúng tôi phấn đấu trở thành người dẫn đầu về mặt công nghệ để có thể mang lại những dịch vụ có chất lượng nhất cho khách hàng. Một số các công nghệ hiện đang được sử dụng tại BWOS là:

dot1.gif

NET Frameworks

dot1.gif

Apache Web Server

dot1.gif

ASP / ASP.NET

dot1.gif

BEA Weblogic

dot1.gif

COM/DCOM

dot1.gif

CORBA/IIOP

dot1.gif

DB2

dot1.gif

HTML / DHTML

dot1.gif

IIS

dot1.gif

iPlanet Application Server

dot1.gif

J2EE/EJB, Spring,JSF, Hibernate, Strust.

dot1.gif

JAVA

dot1.gif

Javascript / VBscript

dot1.gif

JINI

dot1.gif

JSP

dot1.gif

Microsoft Transaction Server

dot1.gif

MS Access 2k/XP

dot1.gif

MSMQ/JMQ

dot1.gif

MS Site Server

dot1.gif

MS SQL Server 7.0, 2000, 2003, 2005

dot1.gif

MySQL

dot1.gif

Oracle 8i/9i/10i

dot1.gif

PERL

dot1.gif

Sybase

dot1.gif

Visual Basic / VB.NET

dot1.gif

Visual C++ / MFC / C#

dot1.gif

XML / XSL WML

dot1.gif

WebSphere Application Server