• Kiểm tra tên miền
www.
Xem tất cả
Hệ thống chất lượng

Với mong muốn đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của khách hàng, góp phần đảm bảo tốt nhất, đồng thời cải tiến chất lượng sản phẩm/dịch vụ cũng như hoạt động của tổ chức của BW. Chúng tôi nỗ lực hết mình nhằm làm hài lòng và đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu của khác hàng.

Cùng với sự tham gia sâu sát của cán bộ chất lượng BW trong suốt quá trình thực hiện dự án, nhân viên triển khai, tư vấn tiếp cận trực tiếp với khách hàng để thu nhận các phản hồi và ghi nhận lỗi.

BW đã đưa ra mộ quy trình ghi nhận các ý kiến đóng góp của khách hàng. Quy trình xử lý phản hồi khách hàng bao gồm các bước lớn sau:

1. Thu thập phản hồi khách hàng, tiến hành phân tích chuyên môn.

2. Họp nội bộ, xác định, chọn phương án xử lý.

3. Thực hiện các hoạt động xử lý, cán bộ chất lượng theo dõi xử lý.

4. Hoàn tất và gửi thông báo cho khách hàng.

5. Ghi nhận hành động khắc phục, phòng ngừa.