• Kiểm tra tên miền
www.
Xem tất cả
Web Hosting

Giới thiệu

Web Hosting là dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp. Web hosting là giải pháp phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Server Dell 2 CPU Intel Xeon Quad Core công nghệ siêu phân luồng với 8 Core Server đặt tại USA và Việt Nam (SuperData.vn) với đường truyền tốc độ cao.

Chúng tôi luôn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 với mô hình hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp nhất theo phong cách các nhà cung cấp Hosting chuyên nghiệp trên thế giới đang áp dụng thông qua website hỗ trợ khách hàng

  Windows Hosting

Thông số

Cá nhân

Cá nhân ++

Bán chuyên nghiệp

Bán chuyên nghiệp ++

Chuyên nghiệp

Doanh nghiệp

TM điện tử

Server đặt tại

Dung lượng

250 MB

500 MB

800 MB

1000 MB

1500 MB

3000 MB

5000 MB

Băng thông

5 GB

10 GB

15 GB

20 GB

25 GB

80 GB

150 GB

Email POP3/webmail

10

15

50

70

100

500

1500

Subdomain

1

2

3

5

10

30

90

ASP/ASP.net 2.0 /3.5

MSSQL 2005 /2008

0

0

2

3

4

12

20

MySQL

1

1

2

3

4

12

20

Backup

Hàng tuần

Chi phí (VNĐ)

31.000
Tháng

60.000
Tháng

85.000
Tháng

120.000
Tháng

135.000
Tháng

234.000
Tháng

360.000
Tháng

Đăng ký ít nhất

1 năm

1 năm

1 năm

1 năm

6 tháng

6 tháng

6 tháng

 

Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký

  Linux Hosting

Thông số

Cá nhân

Cá nhân ++

Bán chuyên nghiệp

Bán chuyên nghiệp ++

Chuyên nghiệp

Doanh nghiệp

TM điện tử

Server đặt tại

Dung lượng

250 MB

500 MB

800 MB

1000 MB

1500 MB

3000 MB

5000 MB

Băng thông

5 GB

10 GB

15 GB

20 GB

25 GB

80 GB

150 GB

Email POP3/webmail

10

15

50

70

100

500

1500

Subdomain

1

2

3

5

10

30

90

PHP5 , GD2

MySQL5

1

2

3

5

7

12

90

Backup

Hàng tuần

Chi phí (VNĐ)

31.000
Tháng

60.000
Tháng

85.000
Tháng

120.000
Tháng

135.000
Tháng

234.000
Tháng

360.000
Tháng

Đăng ký ít nhất

1 năm

1 năm

1 năm

1 năm

6 tháng

6 tháng

6 tháng

 

Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký

Các dịch vụ cộng thêm

Băng thông: Mỗi 1GB băng thông tiếp theo 20.000 VNĐ/tháng

MSSQL Server: Mỗi 1 database tiếp theo 36.000 VNĐ/tháng

Storage: Mỗi 100MB lưu trữ tiếp theo 36.000 VNĐ/tháng