• Kiểm tra tên miền
www.
Xem tất cả
Dịch vụ đi kèm

A. Tên miền quốc tế

Các dịch vụ Miễn Phí:

1. Managed Dynamic DNS
Managed Dynamic DNS: là dịch vụ quản lý các bản ghi cho tên miền của bạn. Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record hoàn toàn miễn phí thông qua Controlpanel

URL Redirect
A Record
MX Record
Dynamic DNS
Undervconstruction
CName Record
URL Frame
• Email forwarding

2. Quý khách sẽ được hỗ trợ nhiều dịch vụ miễn phí như:

MIỄN PHÍ URL và Frame chuyển tiếp
MIỄN PHÍ Chuyển tiếp E-mail
MIỄN PHÍ Quản lý CNAME/MX MIỄN PHÍ Hiện trang Temporary
MIỄN PHÍ Quản lý NAME SERVER MIỄN PHÍ Cấu hình DNS

3. Locking domain quốc tế: Locking một domain có nghĩa là không cho bất cứ ai lấy cấp domain của bạn khi domain bi mất password hay thông tin email trên Whois người khác lấy mất. Nến cần chuyển đi nơi khác quản lý P.A Vietnam Ltd sẽ Unlock cho bạn.

B. Tên miền Việt Nam .VN

1. Được cung cấp giấy chứng nhận đăng ký tên miền đúng theo qui định của trung tâm Internet Việt nam (VNNIC) thuộc bộ BCVT.
2. Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý Domain chuyên nghiệp như Domain quốc tế.
3. Hỗ trợ đầy đủ các chức năng, thay đổi các record như 1 domain quốc tế hoàn toàn miễn phí thông qua Controlpanel
• URL Redirect
• A Record
• MX Record
• Dynamic DNS
• Under construction
• CName Record
• URL Frame
• Email forwarding